Om UHF OsloUHF ble etablert 25. april 2003 på et møte i Nordstrandshuset mellom ca. 15 velforeninger fra alle kanter av Oslo. Tilstede var også en representant for Byantikvaren som var svært tilfreds med at noen endelig gjorde noe med dette problemet.

Et av de mest frustrerende punktene blant beboere som prøvde å reagere på utbyggingsplaner som ble oppfattet som steds-fremmede og urimelig store i forhold til den øvrige bebyggelsen, var svært ofte den arroganse man ble møtt med ved henvendelse til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Kontakten mellom velforeningene ble opprettet etter frustrasjon blant velforeningene og deres medlemmer over PBEs håndhevelse av Småhusplanen (Reguleringsplan for småhusområdene i Oslos ytre soner). Stadig dukket det opp nye saker med store naboaksjoner hvor gjennomgangstonen var frustrasjon og en stor grad av usikkerhet om lover og regler på området.


Formål og arbeidsmåte"Utvalget for harmonisk fortetting i småhusområdene" (UHF) skal motarbeide at fortettingen i Oslos småhusområder skjer i form av blokkbebyggelse, og bidra til å opprettholde disse områdenes preg av spredt småhusbebyggelse, hvor ny bebyggelse harmonerer med strøkets opprinnelige byggestil.

Dette skal skje ved å påvirke politikere og myndigheter til å utarbeide en ny Reguleringsplan for småhusområdene i Oslos ytre soner, som er klar og forståelig for alle og som vil bli håndhevet med et minimum av dispensasjoner.


Vårt styre


Leder
Kjell Fr. Jacobsen
Røaveien 27, 0752 Oslo
Telefon: 22 50 91 66
E-post: eb-jacob@online.no

Nestleder
Stig Nielsen
Borgenveien 18, 0370 Oslo
Telefon: 22 14 75 68
E-post: sbjarken@online.no

Styremedlem
Torkild Thurmann-Moe
Gladvollveien 29B, 1168 Oslo
Telefon: 22 61 10 89
E-post: torktm@online.no

Styremedlem
Christian Roscher-Nielsen
Midtåsen 41, 1166 Oslo
Telefon: 21 44 55 81
E-post: christian.roscher.nielsen@gmail.com

Styremedlem
Sigrid Torjusson
Tråkka 43, 0774 Oslo
Telefon: 22 14 77 77
E-post: sigr-to@online.no

Styremedlem
Anne Haarberg
Telefon: 930 14 214
E-post: anne.uhf03@outlook.com

Styremedlem
Frances Simonsen
Dagaliveien 16 B, 0776 Oslo


VedtekterKlikk her for å se våre vedtekter.