NyhetsbrevSiden oppdateres. Mer kommer snart!
8. desember 2003 Etatsdirektør Ellen de Vibe i pbe inviterer UHF til møte om praktisering av gjeldende småhusplan og til drøfting av ny småhusplan.

UHF får anledning til å oppnevne 2 representanter i den utvidede referansegruppen i f.m. arbeidet med ny småhusplan.
27. oktober 2003 Grethe Horntvedt (H) overtar etter Ann Kathrine Tornås som Byråd for Næring og Byutvikling.
4. september 2003 UHF arrangerer stormøte på Sjømannsskolen med byrådsleder Erling Lae, Ann Katrine Tornås, med mange flere sentrale politikere og pbe direktør Ellen de Vibe. Alle partier lover støtte til ny og strengere småhusplan.
18. juni 2003 Bystyret vedtar å støtte Byrådets innstilling av 29.4. med føringer og preliminære forslag til ny småhusplan.

UHF oppnevnes som egen høringsinstans av Bystyret.
17. juni 2003 Byutviklingskomiteen støtter Byrådets innstilling av 29.4. (Byrådssak 115/03).
2. juni 2003 Presentasjon av UHF og forslag til ny småhusplan i Byutviklingskomiteen (BUK).
13. mai 2003 Byråd for Næring og Byutvikling, Ann Kathrine Tornås, pålegger pbe om omgående iverksettelse av innskjerpet praksis av gjeldende småhusplan. Rammetillatelser gitt før 13.5. går fri av innskjerpet praksis.
29. april 2003 Byrådets innstilling til innskjerpet praktisering av gjeldende småhusplan. Preliminære forslag til deler av ny småhusplan. (Byrådssak 115/03).
April og mai 2003 Presentasjon av UHF og forslag til ny småhusplan overfor politiske partier i Rådhuset.
25. april 2003 I møte mellom representanter for ca. 15 velforeninger i Oslo blir UHF dannet.
Våren 2003 Innledende møter mellom velforeninger vedr. et felles problem: Uharmonisk fortetting i småhusområdene.